Deklaracja dostępności

Deklaracji Dostępności

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności witryny internetowej, na której się właśnie znajdujesz.

Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej teatrzeromskiego.pl

Obecnie nasza strona nie spełnia wymagań Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej  stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Aktualnie trwają prace nad jej dostosowaniem do wymagań umieszczonych w ustawie Do 23 września 2020 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.
Dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01

OSOBA DO KONTAKTU
W przypadku pytań, wniosków, reklamacji prosimy o kontakt:
Paulina Drozdowska tel. + 48 505 124 211 e-mail paulina.drozdowska@teatrzeromskiego.pl

Dostępność architektoniczna

Teatr im Stefana Żeromskiego w Kielcach
ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce

Ze względu na to, że siedziba Teatru jest obiektem zabytkowym o 140-letniej historii stwarza pewne ograniczenia dla osób niepełnosprawnych.

Zabytkowa substancja budynku nie pozwala na tak duże ingerencje, jak  wykonanie windy i przebudowa wejścia na potrzeby osób z ograniczeniami.

Udział osób niepełnosprawnych w spektaklach teatralnych możliwy jest dzięki obsłudze technicznej Teatru, która transportuje wózki inwalidzkie na widownię. W spektaklach z udziałem osób niewidomych i niedowidzących zwiększamy liczbę opiekunów/przewodników, którzy otrzymują bezpłatne wejściówki.

Instytucja przygotowuje się jednak do realizacji inwestycji  pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im Stefana Żeromskiego w Kielcach”, która oznacza gruntowną modernizację oraz wyposażenie budynku we wszelkie udogodnienia dla osób starszych i niepełnosprawnych.

W tym momencie wejścia do teatru bronią duże, dość ciężkie, drewniane, dwuskrzydłowe drzwi z samo zamykającymi się zawiasami oraz wysoki próg. Z ganku, z kamienną posadzką, są dwa wyjścia – na wyższy parter prowadzi 10 schodów; w prawo wysoki stopień i wąskie drzwi, a następnie osiem schodów prowadzi na poziom szatni, z którego po pokonaniu trzech stopni w dół znajdziemy się w kasie biletowej. Do foyer Teatru prowadzi 10 stopni na półpiętro, spocznik oraz kolejne 14 stopni na pierwsze piętro.

Przy wejściu na widownię znajduje się niewysoki próg, rzędy foteli dla widzów są ustawione na trzech poziomach – około 10, 20, 30 cm wzwyż. W ostatnim rzędzie zasiada się po dwukrotnym pokonaniu schodków po około 15 cm.

W łazience damskiej na pierwszym piętrze znajduje się łazienka dla osób niepełnosprawnych.

Teatr nie posiada parkingu otwartego dla gości, istnieje jednak możliwość wprowadzenia pojazdu na dziedziniec.
Na miejscu nie ma na razie możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego, ale pracujemy nad tym.