Edukacja

Lekcja teatralna

W ramach edukacji teatralnej dzieci i młodzieży Teatr organizuje lekcje teatralne dla grup 30, 50-osobowych. Lekcje przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dostosowane do wieku uczestników. Prowadzą je aktorzy oraz teatrolożka Renata Głasek-Kęska.

Aktorzy opowiadają o tym, jak powstaje spektakl, o specyfice pracy reżysera, scenografa, aktorów i pracowników technicznych. Lekcja przeznaczona jest dla uczniów starszych klas szkól podstawowych, gimnazjalistów i licealistów. Trwa 45 minut.

Renata Głasek-Kęska przedstawia historię teatru w Kielcach, a następnie zabiera uczestników na wycieczkę po budynku. Dzieci i młodzież zwiedzają miejsca niedostępne dla widzów. Wchodzą na scenę, gdzie mogą z bliska obejrzeć jej kulisy oraz różne urządzenia teatralne (np. sznurownię, zapadnię, miejsce pracy inspicjenta-suflera), a także dekoracje do aktualnie granego przedstawienia. Uczestnicy lekcji teatralnej zwiedzają również małą scenę, foyer, dziedziniec teatralny, malarnię i kostiumerię. Zwiedzaniu towarzyszy opowieść o funkcji poszczególnych pomieszczeń i urządzeń teatralnych, a także o pracy ludzi, którzy wspólnie z aktorami przyczyniają się do powstania spektaklu. W tego typu lekcji mogą brać udział zarówno dzieci młodsze (z klas I – III), jak i młodzież gimnazjalna czy licealna. Lekcja trwa od 45 do 60 minut.

Spektakle edukacyjne

Ważną pozycją w repertuarze są spektakle przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych; to na ogół przedstawienia  powstałe na kanwie szkolnych lektur i klasycznej literatury dziecięcej.

Spotkania wokół premier

Premiera studencka ma miejsce zwykle kilka dni po premierze spektaklu i jest wydarzeniem adresowanym do studentów kieleckich uczelni. Najczęstszymi bywalcami są studenci wydziału humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Po spektaklu odbywa się dyskusja młodzieży z twórcami i aktorami.

Konferencje i dyskusje organizowane są wokół zagadnień związanych z problematyką prezentowanych spektakli i ich twórców oraz innych,  istotnych zagadnień wpisujących się w życie Teatru (np. ważne rocznice). Do udziału zapraszane są osoby będące autorytetami w swoich dziedzinach (również spoza obszaru teatralnego), nadające spotkaniom interdyscyplinarny charakter.    

Gazeta Teatralna

Jest poszerzonym programem teatralnym; zawiera informacje uzupełniające problematykę spektaklu, wyjaśnia zagadnienia z obszarów niezwiązanych wprost ze sceną piórem autorytetów w swej dziedzinie (psychologów, socjologów, filozofów). Autorami są także wybitni krytycy i znawcy teatru oraz dziennikarze. Gazeta kolportowana jest bezpłatnie wśród widzów.

Warsztaty „ABC aktorstwa”

Zajęcia przeznaczone są szczególnie dla młodych, ale nie tylko; prowadzone są, między innymi, przy okazji realizacji programu Teatr Polska. Prowadzącymi są aktorzy. Podczas warsztatów uczestnicy poznają metody pracy aktora w ogólnym zarysie; zajęcia są zindywidualizowane na tyle, na ile pozwalają warunki techniczne, liczebność grupy, jej przedział wiekowy oraz koncepcja prowadzącego.

Program TEATR POLSKA

Inspiracją dla powstania programu były objazdy teatralne organizowane w okresie międzywojennym przez Redutę Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego, które przybliżały mieszkańcom małych miasteczek najważniejsze osiągnięcia kultury polskiej tamtego okresu.

Program TEATR POLSKA ma na celu ułatwienie dostępu do oferty polskich teatrów poprzez zintensyfikowanie ich mobilności i umożliwienie prezentacji spektakli w ośrodkach mających utrudniony dostęp do kultury. W ramach programu teatry instytucjonalne, niezależne i stowarzyszenia otrzymują dofinansowanie prezentacji spektakli w miejscowościach, w których nie ma teatru instytucjonalnego.

Program TEATR POLSKA organizowany jest od 2009 roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

baner_teatr_polska_300x185 e-teatr.pl Instytut Teatralny logo_mink

Spektakle uczestniczące w programie:

2016 „Dzieje grzechu” Stefana Żeromskiego, adaptacja Radosław Paczocha, reżyseria Michał Kotański

2015 „Jakiś i Pupcze” Hanocha Levina, reżyseria Piotr Szczerski

2014 „Caryca Katarzyna” Jolanty Janiczak, reżyseria Wiktor Rubin

2014 „Twardy gnat, martwy świat” Mateusza Pakuły, reżyseria Eva Rysova

2011 „W imię ojca i syna” Szymona Bogacza, reżyseria Piotr Ziniewicz