Edukacja

Lekcja teatralna

W ramach edukacji teatralnej dzieci i młodzieży Teatr organizuje lekcje teatralne dla grup 30, 50-osobowych. Lekcje przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dostosowane do wieku uczestników. Prowadzą je aktorzy oraz teatrolożka Renata Głasek-Kęska.

Aktorzy opowiadają o tym, jak powstaje spektakl, o specyfice pracy reżysera, scenografa, aktorów i pracowników technicznych. Lekcja przeznaczona jest dla uczniów starszych klas szkól podstawowych, gimnazjalistów i licealistów. Trwa 45 minut.

Renata Głasek-Kęska przedstawia historię teatru w Kielcach, a następnie zabiera uczestników na wycieczkę po budynku. Dzieci i młodzież zwiedzają miejsca niedostępne dla widzów. Wchodzą na scenę, gdzie mogą z bliska obejrzeć jej kulisy oraz różne urządzenia teatralne (np. sznurownię, zapadnię, miejsce pracy inspicjenta-suflera), a także dekoracje do aktualnie granego przedstawienia. Uczestnicy lekcji teatralnej zwiedzają również małą scenę, foyer, dziedziniec teatralny, malarnię i kostiumerię. Zwiedzaniu towarzyszy opowieść o funkcji poszczególnych pomieszczeń i urządzeń teatralnych, a także o pracy ludzi, którzy wspólnie z aktorami przyczyniają się do powstania spektaklu. W tego typu lekcji mogą brać udział zarówno dzieci młodsze (z klas I – III), jak i młodzież gimnazjalna czy licealna. Lekcja trwa od 45 do 60 minut.

Spektakle edukacyjne

Ważną pozycją w repertuarze są spektakle przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych; to na ogół przedstawienia  powstałe na kanwie szkolnych lektur i klasycznej literatury dziecięcej.

Spotkania wokół premier

Premiera studencka ma miejsce zwykle kilka dni po premierze spektaklu i jest wydarzeniem adresowanym do studentów kieleckich uczelni. Najczęstszymi bywalcami są studenci wydziału humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Po spektaklu odbywa się dyskusja młodzieży z twórcami i aktorami.

Konferencje i dyskusje organizowane są wokół zagadnień związanych z problematyką prezentowanych spektakli i ich twórców oraz innych,  istotnych zagadnień wpisujących się w życie Teatru (np. ważne rocznice). Do udziału zapraszane są osoby będące autorytetami w swoich dziedzinach (również spoza obszaru teatralnego), nadające spotkaniom interdyscyplinarny charakter.    

Gazeta Teatralna

Jest poszerzonym programem teatralnym; zawiera informacje uzupełniające problematykę spektaklu, wyjaśnia zagadnienia z obszarów niezwiązanych wprost ze sceną piórem autorytetów w swej dziedzinie (psychologów, socjologów, filozofów). Autorami są także wybitni krytycy i znawcy teatru oraz dziennikarze. Gazeta kolportowana jest bezpłatnie wśród widzów.

Warsztaty „ABC aktorstwa”

Zajęcia przeznaczone są szczególnie dla młodych, ale nie tylko; prowadzone są, między innymi, przy okazji realizacji programu Teatr Polska. Prowadzącymi są aktorzy. Podczas warsztatów uczestnicy poznają metody pracy aktora w ogólnym zarysie; zajęcia są zindywidualizowane na tyle, na ile pozwalają warunki techniczne, liczebność grupy, jej przedział wiekowy oraz koncepcja prowadzącego.

Program TEATR POLSKA

TEATR POLSKA 2017

TEATR POLSKA jest ogólnopolskim programem promocji teatru wśród mieszkańców
miejscowości, mających ograniczony dostęp do oferty teatralnej.

Program TEATR POLSKA powstał, by ułatwiać dostęp do oferty teatralnej przez wspieranie
aktywności teatrów poza ich siedzibami i umożliwić prezentacje spektakli w miejscowościach
mających utrudniony dostęp do kultury. Dzięki dofinansowaniu w ramach programu teatry
instytucjonalne oraz organizacje pozarządowe mają możliwość zorganizowania pokazów
spektakli w miastach, w których nie ma teatrów instytucjonalnych. Inspiracją dla powstania programu były objazdy teatralne organizowane w okresie międzywojennym przez Redutę Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego, które przybliżały mieszkańcom małych miasteczek najważniejsze osiągnięcia polskiego teatru tamtego okresu.

Program TEATR POLSKA organizowany jest po raz dziewiąty. Do tegorocznego programu zgłosiło
się ponad 130 spektakli, spośród których Komisja Artystyczna zakwalifikowała do drugiego etapu 21 przedstawień, a Komitet Organizacyjny przyznał dotacje wybranym 17 teatrom.

W ramach programu TEATR POLSKA od 2 września do 30 listopada 2017 roku odbędzie się
127 prezentacji 17 spektakli w 62 miejscowościach.

Program TEATR POLSKA organizowany jest od 2009 roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa
Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji na: www.teatrpolska.pl.

Instytut Teatralny logo_mink

Spektakle uczestniczące w programie:

2017 „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety” Swietłany Aleksijewicz, reżyseria Elżbieta Depta

2016 „Dzieje grzechu” Stefana Żeromskiego, reżyseria Michał Kotański

2015 „Jakiś i Pupcze” Hanocha Levina, reżyseria Piotr Szczerski

2014 „Caryca Katarzyna” Jolanty Janiczak, reżyseria Wiktor Rubin

2014 „Twardy gnat, martwy świat” Mateusza Pakuły, reżyseria Eva Rysova

2011 „W imię ojca i syna” Szymona Bogacza, reżyseria Piotr Ziniewicz