Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

aktualności

Ogłaszamy przetarg

13.03.2020

Ogłaszamy przetarg

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:

na obsługę prawną w zakresie przeprowadzenia przetargów oraz obsługi umów zawartych w ich wyniku dla inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu
Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”.

Zadanie częściowo finansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.teatrzeromskiego.pl/index.php?idg=6&id=111&x=5&y=84

Termin składania ofert: do dnia 20.03.2020r. do godz.10.00 w sekretariacie Teatru –  ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Urzd Marszakowski Wojewdztwa witokrzyskiego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Teatr im. Stefana eromskiego w Kielcach jest jednostk organizacyjn Samorzdu Wojewdztwa witokrzyskiego wspprowadzon przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.