Partnerzy

Logo Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru im. S. Żeromskiego

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TEATRU IM. S.ŻEROMSKIEGO

ul.Sienkiewicza 32
25-507 Kielce

Zarząd Stowarzyszenia :

 • Grzegorz Strzelczyk – prezes
 • Iwona Godek – wiceprezes
 • Marek Wołoch – wiceprezes
 • Andrzej Kadłubek – sekretarz
 • Regina Brzezińska – skarbnik

Komisja Rewizyjna :

 • Edyta Kasprzycka – przewodnicząca
 • Krystyna Piróg – członek
 • Mariusz Bąk – członek

Działalność statutowa:

 • Promocja dokonań kieleckiego Teatru.
 • Wspieranie inicjatyw rozwoju kultury teatralnej.
 • Upowszechnianie wiedzy o teatrze.
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 • Organizowanie imprez teatralnych i charytatywnych.
 • Organizowanie i współorganizowanie spotkań, wykładów, prelekcji, kongresów oraz innych form współpracy i komunikacji między przedstawicielami środowisk kultury.
 • Działanie z wykorzystaniem możliwości Teatru na rzecz środowisk patologicznych.

Statut Stowarzyszenia

25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32, tel. 41/ 344-75-00
Nr konta Bank Pekao SA , Oddział w Kielcach 96 1240 4416 1111 0010 6239 6230


STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ORAZ TEATR im. S. Żeromskiego zapraszają do udziału w konkursie : NAPISZ DO NAS O NAS

Plakat konkursu

Regulamin Konkursu Artystycznego

Deklaracja przystąpienia do konkursu

 


urzad_marszalkowski_kielce300
 


 


Teatr realizuje zadanie pod hasłem: „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach” w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – INFRASTRUKTURA KULTURY.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.