Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

aktualności

"Przywrócić pamięć"

12.09.2018

Przywrócić pamięć

„Przywrócić pamięć” – to niedokończona książka wybitnego kieleckiego aktora – Edwarda Kusztala, który w czasie pracy nad nią zmarł. To obraz rzeczywistości, w której Kusztal wzrastał i kształtował się. To opowieść-gawęda o powojennych Kielcach, sierocińcu pw. Św. Tomasza przy ul. Wesołej, którego autor sam był wychowankiem, wreszcie, o życiu kieleckich artystów w tych skomplikowanych czasach. „Przywrócić pamięć” to również piękna karta kieleckiego Kościoła, Edward Kusztal wspomina niezwykłych biskupów kieleckich m.in. założyciela kieleckiej ochronki dla sierot ks. bp Tomasza Kulińskiego i gnębionego przez bezpiekę ks. bp Jana Jaroszewicza. Autor ocala od zapomnienia wspaniałych artystów, dziennikarzy, malarzy, poetów, tworzących intelektualno artystyczny charakter miasta, ale także miejsca, które powojenna rzeczywistość zmieniała, nie zawsze na lepsze.

Premierze książki towarzyszy wystawa pod tym samym tytułem, nad którą zaszczytny patronat objął Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach. Wystawa to dokumentacja aktorskiej kariery teatralnej Edwarda Kusztala. Prezentowane zdjęcia w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach to smakowity kąsek dla wielbicieli starej fotografii teatralnej oraz wszelkiego rodzaju teatraliów: kostiumów, rekwizytów i bibelotów z kolekcji Pan Marka Michniewskiego. Wystawa składa się z pięciu sal:

Sala I – „Od tego wszystko się zaczęło” – Mikołaj Gogol „Rewizor”
Sala II – „Pocałunek” – amantem być
Sala III – „Polska to jest wielka rzecz” (cyt.St.Wyspiańki „Wyzwolenie”) – dramaty narodowe
Sala IV – „Sala biskupia”
Sala V – „Miłość na Krymie” S. Mrożka, lub miłość w czasach zagłady.

Czas trwania wystawy: 22.09.2018r. do 31.12.2018r.

Muzeum Diecezjalne w Kielcach
ul. Jana Pawła II 3

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Urzd Marszakowski Wojewdztwa witokrzyskiego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Teatr im. Stefana eromskiego w Kielcach jest jednostk organizacyjn Samorzdu Wojewdztwa witokrzyskiego wspprowadzon przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.