PSYCHOZA

Magdalena Kupryjanowicz

PSYCHOZA

inspirowana filmem Alfreda Hitchcocka

Reżyseria: Tomasz Węgorzewski

Tekst, dramaturgia: Magdalena Kupryjanowicz

koprodukcja z Nowym Teatrem w Warszawie

najbliższe spektakle

„Prawdziwym obłędem jest brak szaleństwa”.

Emil Cioran „Upadek w czas”

W wielu mitologiach odnajdziemy stwierdzenie, że narodziny świata poprzedzało istnienie pierwotnej pustki. Grecy nazywali ją Chaosem – niestrukturyzowaną próżnią, z której wyłonili się pierwsi bogowie i porządek. Współcześnie jesteśmy skłonni uznawać mitologie za archaiczne sposoby objaśniania zjawisk psychicznych, a przesłania o Chaosie – za opis uniwersalnego, indywidualnego doświadczenia każdego człowieka, konfrontującego się z poczuciem pustki.

Spektakl bazuje na opisach ekstremalnych stanów psychicznego rozpadu – na autentycznych dziennikach psychotyków. Tropi powtarzające się w nich motywy oraz formy gatunkowe. Przenosząc je na scenę w postaci powiastki filozoficznej usiłuje oswoić lęk, jaki pojawia się w każdym z nas, gdy otaczający go świat jawi się jako niezrozumiały i zagrażający.