Zemsta

Aleksander Fredro

Zemsta

Reżyseria: Piotr Szczerski
Scenografia: Jerzy Sitarz
Kostiumy: Dorota Wijas
Muzyka: Włodzimierz Kiniorski

najbliższe spektakle

WZNOWIENIE – MARZEC 2012

„Zemsta” Fredry to jedno z tych dzieł kanonu polskiej literatury, którego współcześni nie tylko ignorować nie mogą, ale i nie chcą. Nie tylko ze względu na mistrzowski kunszt autora, ale i na nieśmiertelną wymowę jego tekstu. Piotr Szczerski przeniósł dzieło na scenę przed dwudziestoma laty. Od premiery spektakl cieszył się bardzo entuzjastycznymi recenzjami: „Zemsta doskonała” (Stanisław Mijas w: IKAR Informator Kulturalno-Artystyczny Kielecczyzny, s. 10), „Jeśli nie chcesz mojej zguby…Śmiech na widowni” ( Agata Niebudek w: Echo Dnia, Wydanie Kieleckie, nr 228 z dn. 15 listopada 1994 r.), „Fredro bez udziwnień”( Janusz R. Kowalczyk w: Rzeczpospolita nr 264 z dn. 14 listopada 1994 r.), „urok Papkina” ( Grzegorz Kozera w: Słowo Ludu, Wydanie Kieleckie z dn. 14 listopada 1994, s.2), „” doskonała?” (Edward Smyk w: Gazeta Kielecka z dn. 14 XI 1994 r. ), „Parodystyczna oprawa” ( Malwina Głowacka w: TEATR nr 12 z grudnia 1994 r.).Wersja sceniczna okazała się na tyle udana, dotykająca aktualnych bolączek, tych „narodowych” i sercowych, że reżyser ponownie postanowił pochylić się nad literą klasyka. Szczerski wznowił „Zemstę” w 2012 roku. Co ciekawe w reaktywowanym spektaklu występują aktorzy z poprzedniego składu. Przez 20 lat, kiedy spektakl nie schodzi z afisza skład zespołu „Zemsty” jednak się zmienił, jedni odchodzili, przybywali nowi, wielu z nich po prostu zamieniła się rolami ze względu na upływ czasu. Został jeden – niezmiennie w roli Papkina – Edward Janaszek. Spektakl nie stracił nic ze swego uroku, ani humoru, nowe pokolenia żywo na niego reagują, signum temporis są graffiti na dekoracji przedstawiającej zamek Cześnika i Rejenta. Jedna tylko rzecz zdumiewa – zakończenie, które inaczej niż u pisarza nie zwiastuje nadziei na pozytywne rozwiązanie spraw, niepokój budzi szyderczy śmiech rozlegający się z głośników po słowach:

CZEŚNIK
Niechże będzie dziś wesele
Równie w sercach, jak i w dziele.
Mocium panie, z nami zgoda.

WSZYSCY
Zgoda! Zgoda!

WACŁAW
„Tak jest – zgoda,
A Bóg wtedy rękę poda”.

  PREMIERA
  Bilet normalny I miejsca 60. 00 zł
  Bilet normalny II miejsca 50. 00 zł
  Bilet specjalny 10. 00 zł
  Wejściówki 20. 00 zł

  SPEKTAKL
  Bilet normalny I miejsca 50. 00 zł
  Bilet normalny II miejsca 30. 00 zł
  Bilet ulgowy I miejsca 25. 00 zł
  Bilet ulgowy II miejsca 20. 00 zł
  Bilet zbiorowy normalny (grupy zorganizowane) 35. 00 zł
  Bilet zbiorowy ulgowy (uczniowie, emeryci, studenci) 20. 00 zł
  Bilet zbiorowy normalny z bonifikatą 35. 00 zł
  Bilet z karnetem teatralnym 25. 00 zł
  Wejściówka 15. 00 zł

    galeria

    • Zemsta
     Zemsta
    • Zemsta
     Zemsta
    • Zemsta
     Zemsta
    • Zemsta
     Zemsta
    • Zemsta
     Zemsta
    • Zemsta
     Zemsta
    • Zemsta
     Zemsta
    • Zemsta
     Zemsta
    • Zemsta
     Zemsta
    • Zemsta
     Zemsta
    • Zemsta
     Zemsta
    • Zemsta
     Zemsta
    • Zemsta
     Zemsta
    • Zemsta
     Zemsta
    • Zemsta
     Zemsta
    • Zemsta
     Zemsta
    • Zemsta
     Zemsta
    • Zemsta
     Zemsta
    • Zemsta
     Zemsta
    • Zemsta
     Zemsta
    • Zemsta
     Zemsta
    • Zemsta
     Zemsta
    • Zemsta
     Zemsta
    • Zemsta
     Zemsta
    • Zemsta
     Zemsta
    • Zemsta
     Zemsta
    • Zemsta
     Zemsta
    • Zemsta
    zdjęcia: Jerzy Borkiewicz