Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

RECENZJE

W kokonie drogi Leonie Ludwiku Anno

20.05.2019

VARIA

1. Przed spektaklem warto posłuchać utworu Pink Floyd pt. „Wish You Were Here”. Roger Waters toczy w nim rozmowę między sprzecznymi pierwiastkami swej osobowości. Idealnie pasuje do atmosfery panującej na scenie spektaklu.

2. Przedstawienie jest połączeniem wielu pozornie niepowiązanych ze sobą wątków, które składają się na obraz rozkładu/rozpadu człowieka. Psychicznego, fizycznego, duchowego – każdego. Postaci prawie w bezruchu. Stupor Catatonicus.

3. „Psychozę” nie wytwarzają złe zmysły, nie namiętność, nie seksualność, ale porządny rozum, który wyobcował się z całości stworzenia, rozum kalkulujący i interesowny, rozum na własnym rozrachunku, ustalający reguły gry i stanowiący prawa i zasady życia. Rozum, który wciąż i bez końca nakazuje i zakazuje. Rozum, który kreuje i buduje. Rozum prawodawca, Izaak Newton, Bóg Starego Testamentu, król, ksiądz i poczciwy ojciec rodziny. Poczciwa matka też (inspiracja William Blake w tłumaczeniu Tadeusza Sławka).

4. Anna Kłos, która wpłynęła psychotycznie na treść i przebieg tego zdarzenia teatralnego udowodniła, że należy wycofać się z życia, bo prawdziwe życie jest już nieobecne. Wszystko jest z gruntu zafałszowane. To co dzieje się na scenie także. Trzeba wszystko jakoś poodwracać – widzieć zło głównie w aniołach, a dobra i najwyższej mądrości szukać raczej w piekle, gdyż tam jest nieśmiertelna energia, bunt i ruch ku wolności… (inspiracja William Blake w tłumaczeniu Krzysztofa Puławskiego i opracowaniu Andrzeja Sosnowskiego).

5. Psychoza to kosmos, wielość światów. Gdyby Urthona (Wyobraźnia), Urizen (Rozum), Luvah (Namiętność) i Tharmas (Zmysły) żyły w zgodzie (w nas?) to mielibyśmy jeszcze raz coś, co byłoby jak raj na Ziemi (inspiracja William Blake, w opracowaniu Andrzeja Sosnowskiego).

6. Bycie aktorem to uprawienie zawodu leżącego między wynalazczością a produkcją. Psychoza nie obca jest aktorowi. Ona pozwala mu posługiwać się z łatwością światem wymyślonym, fantazją i poezją. Dzięki niej nie potrzebuje poznawać reguł gry. On sam je tworzy, bo to go bawi. Nie kalkuluje. Wchodzi w coraz to nowy wymiar życia. Ryzykuje. Przekracza granice (wytrzymałości). Nie zawsze wraca skąd wyszedł (inspiracja: teksty Topora).

7. Psychoza to próba obrony przed tym całym gównem, którym świat i społeczeństwo usiłują mnie oblepić. Psychoza jest tym, co robimy. Słowo psychoza urzeka nas swoim bogactwem znaczeń. Najlepsze dotyczy zagubienia wśród wielu światów – słyszymy o tym ze sceny. Psychoza jest odpowiedzią na niezwykłość teatru, na nieoczekiwany obrót spraw na scenie, na nieuchronność, ale także na teatralne schematy. Psychoza jest próbą samoobrony, próbą udanego skonstruowania kokonu (inspiracja: teksty Topora).

8. Pozostaw WIDZOWI to, co on sam potrafi (inspiracja Ludwig Wittgenstein).

Zbyszek Dramat

link do źródła

Logo Biuletynu Informacji Publicznej