Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

aktualności

Zapraszamy do dialogu technicznego

18.05.2020

Zapraszamy do dialogu technicznego

W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na realizację inwestycji
„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”

Zapraszamy firmy zainteresowane realizacją inwestycji do dialogu technicznego poprzedzającego przetarg i złożenie oferty.

Tematy do omówienia podczas dialogu technicznego

1.Organizacja placu budowy, prace zabezpieczające i logistyka
(omówienie trudności związanych z realizacją inwestycji w zwartej zabudowie śródmiejskiej)

w tym:

-wyznaczenie pasów bezpieczeństwa i inne środki zabezpieczające podczas wyburzeń
-zabezpieczenie budynków sąsiednich
-wywóz materiałów porozbiórkowych
-dostawa i składowanie materiałów budowlanych
-zaplecze budowy

2.Architektura

-główna sala teatralna (zagadnienia konserwatorskie, sztukatorskie, nowa geometria widowni, zabezpieczenie portalu scenicznego wraz z kariatydami, komin sceniczny – montaż i jakość elementów prefabrykowanych)

– elewacje – zgodnie z pracami konserwatorskimi oraz odtworzeniem posągów muz na elewacji głównej
– akustyka budynku, w tym sali teatralnej
-izolacje p-wodne, p-wilgociowe
-archeologia

3.Konstrukcja

-zakres rozbiórek
-budowa części podziemnej z technologią zabezpieczenia i odwodnienia wykopu
-podbicia fundamentów
-technologia osuszania murów
-konstrukcje (dachu, widowni i balkonu)

4.Instalacje sanitarne
-akustyka urządzeń wentylacyjnych i agregatu chłodniczego na dachu
-gabaryty i montaż urządzeń technicznych wentylacyjnych na dachu
-wentylacja wyporowa sali teatralnej
-instalacje sanitarne w kontekście technologii malarni i stolarni

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami:

www.bip.teatrzeromskiego.pl/index.php?job=wiad&idg=6&id=114&x=5&y=84&z=&n_id=134

Zapraszamy na spotkania.

Kontakt ws. dialogu technicznego:

Jarosław Milewicz

tel.: +48 41 344 60 48 w. 40
e-mail: jaroslaw.milewicz@teatrzeromskiego.pl

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Urzd Marszakowski Wojewdztwa witokrzyskiego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Teatr im. Stefana eromskiego w Kielcach jest jednostk organizacyjn Samorzdu Wojewdztwa witokrzyskiego wspprowadzon przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.