FERIE W TEATRZE 30.01.2023 – 10.02.2023

 

Przywitanie z teatrem

  • klasy 1-4, termin: 30.01 – poniedziałek – 10:00-12:00 oraz 6.02 – poniedziałek – 10:00-12:00
  • klasy 5-8, termin: 30.01 – poniedziałek – 12:00-14:00 oraz 6.02 – poniedziałek – 12:00-14:00

Przywitanie z teatrem zakłada realizację zwiedzania budynku instytucji. Pokazane zostaną przestrzenie na co dzień niedostępne dla widzów, takie jak scena, kulisy, sala prób, garderoby, czy pracownie i biura. Zwiedzaniu towarzyszyć będzie opowieść
o funkcji poszczególnych pomieszczeń i urządzeń teatralnych, a także o pracy ludzi, którzy wspólnie z aktorami przyczyniają się do powstania spektaklu.

Teatr to (nie)dramat

  • klasy 1-4, termin: 31.01 – wtorek – 10:00-12:00 oraz 7.02 – wtorek – 10:00-12:00
  • klasy 5-8, termin: 31.01 – wtorek – 12:00-14:00 oraz 7.02 – wtorek – 12:00-14:00

Uczestnicy zostaną wprowadzeni w świat teatru. W programie: wspólne czytanie sceniczne oraz próby odegrania scen.

Przełam tremę i wejdź na scenę

  • klasy 1-4, termin: 1.02 – środa – 10:00-12:00 oraz 8.02 – środa – 10:00-12:00
  • klasy 5-8, termin: 1.02 – środa – 12:00-14:00 oraz 8.02 – środa – 12:00-14:00

Podczas zajęć przedstawione zostaną metody pracy aktora w ogólnym zarysie. Uczestników czeka nauka przez zabawę w postaci elementarnych zadań aktorskich, gry z obiektem czy pracy z ruchem.

Zrób to sam

  • klasy 1-4, termin: 2.02 – czwartek – 10:00-12:00 oraz 9.02 – czwartek – 10:00-12:00
  • klasy 5-8, termin: 2.02 – czwartek – 12:00-14:00 oraz 9.02 – czwartek – 12:00-14:00

Rozmowa dotycząca tworzenia rekwizytów w teatrze stanowić będzie punkt odniesienia do wykonania własnych koncepcji obiektów teatralnych. W programie zajęć m.in.: tworzenie masek, kukiełek, elementów scenograficznych i rekwizytów.

Jak to jest zrobione?

  • klasy 1-4, termin: 3.02 – piątek – 10:00-12:00 oraz 10.02 – piątek – 10:00-12:00
  • klasy 5-8, termin: 3.02 – piątek – 12:00-14:00 oraz 10.02 – piątek – 12:00-14:00

Podczas spotkania uczestnicy zajęć odwiedzą pracownie rzemiosł teatralnych zlokalizowane poza siedzibą teatru. Przedstawione zostaną kulisy powstawania scenografii i rekwizytów. W programie warsztatów: omówienie budowy sceny
i sposobów praktycznego wykorzystania jej przestrzeni, przedstawienie tworzyw plastycznych i sposobów ich używania oraz rozmowy z pracownikami pracowni.  

 

Zapisy odbywają się pod numerem tel. 41 344 75 00.                  

Liczba uczestników ograniczona. Koszt 5 zajęć: 10 zł.