Remont Teatru

Zabytkowa kamienica usytuowana przy głównej ulicy Kielc Sienkiewicza 32 będąca przez 141 lat siedzibą Teatru jest przygotowywana do realizacji inwestycji  pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im Stefana Żeromskiego w Kielcach”, która oznacza m.in. unowocześnienie budynku, dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych, wdrożenie nowej technologii sceny, uruchomienie sceny kameralnej otwartej na dziedziniec oraz odtworzenie historycznych elementów zabytkowych, jak posągi czterech muz na elewacji frontowej.

Zakończenie inwestycji jest planowane na 2023 rok.

Wizualizacja siedziby Teatru

Źródła finansowania

– 14,1 mln zł RPO na lata 2014-2020

– 20 mln zł MKiDN w latach 2022-2023

– 15,1 mln zł fundusze EOG 2014-2021

– 47, 8 mln zł Urząd marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Tytuł projektu: "Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej".

                                                                                             "Wspónie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej".

Projekt pn. „Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej" korzysta z dofinansowania o wartości 15, 11 mln zł otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez tworzenie trwałych warunków dla działalności kulturalnej zarówno w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, jak również w zakresie infrastruktury kulturalnej.

 


Podpisanie umowy z wykonawcą:

4 lutego 2021 Teatr zawarł umowę z firmą Anna Bud - wykonawcą remontu zabytkowej siedziby. Dokument w obecności przewodniczącego sejmiku świętokrzyskiego Andrzeja Prusia podpisali: dyrektor Teatru Michał Kotański, prezes Anna Bud Artur Bławat, a także prokurent i dyrektor ds. realizacji Jarosław Ziętal. Wykonawcą remontu Teatru została lokalna firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku budowlanym.

Odkrycie polichromii

Na placu budowy przy ulicy Sienkiewicza 32 prowadzone są obecnie pierwsze prace murowe i zaawansowane rozbiórkowe. Zdemontowano instalacje oraz windę towarową. Trwa demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiórka niektórych ścian działowych i okładziny. Otwory do likwidacji są zamurowywane, a ściany wzmacniane. Do rozbiórki są przygotowywane również stropy w budynku głównym.

Podczas prac odkrywkowych klatki schodowej natrafiono na XIX-wieczne polichromie.

Wymalowania dotychczas przykryte boazerią, utrzymane w kolorystyce brązowo-szarej, mają charakter ramowy. Miały imitować płycinową boazerię drewnianą, dopóki nie zastąpiono ich właściwą boazerią.

Konserwator zabytków stwierdził, że okładzina nie jest spójna z układem biegów schodów żeliwnych zamontowanych na klatce. Może to świadczyć, że wymalowano ją przed montażem schodów na  rusztowaniu (z opisu w „Gazecie Kieleckiej" z 1878, nr 1, wynika, że klatka od początku była zaopatrzona  w schody żeliwne). Istnieje możliwość, że niespójność polichromii z biegami schodów po ich montażu skłoniła właściciela teatru do osłonięcia ściany deskową boazerią.

Dokonano także oględzin odkrywki na górnych partiach ścian klatki schodowej (nad pasem boazerii), gdzie konserwator odsłonił fragment wymalowania z ornamentem w odcieniach oliwkowych. Pod tą warstwą – widać w prześwicie kolor niebieski (co wskazuje na wtórność wymalowań „oliwkowych"). Partie te zostaną poddane dalszym badaniom, m.in. w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki i chronologii powstawania poszczególnych elementów.

Kolejne tajemnice odsłoniły także badania prowadzone nad sceną. Odkryto m.in. złocenia na kariatydach. W belce nadproża znajdował się łaciński cytat z Horacego: Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci" („Tan zdobył uznanie wszystkich, kto połączył przyjemne z pożytecznym"). Napis również był bogato zdobiony, a obok niego wisiał dawniej herb miasta Kielce.

Katalog - remont Teatru

pdf

Dziennik z remontu odc.1

Placeholder for video
Play

"Dziennik z remontu" odc. 2

Placeholder for video
Play