Edukacja

Edukacja teatralna jest bardzo ważnym elementem w procesie wychowywania dzieci. W naszej ofercie znajdą Państwo wiele aktywności, w które mogą angażować się dzieci i młodzież.

Aktywności

Spektakle edukacyjne:
Ważną pozycją w repertuarze są spektakle przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych; to na ogół przedstawienia  powstałe na kanwie szkolnych lektur i klasycznej literatury dziecięcej i młodzieżowej.

Spotkania wokół premier:
Premiera studencka ma miejsce zwykle kilka dni po premierze spektaklu i jest wydarzeniem adresowanym do studentów kieleckich uczelni. Najczęstszymi bywalcami są studenci wydziału humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Po spektaklu odbywa się dyskusja młodzieży z twórcami i aktorami.

Konferencje i dyskusje organizowane są wokół zagadnień związanych z problematyką prezentowanych spektakli i ich twórców oraz innych,  istotnych zagadnień wpisujących się w życie Teatru (np. ważne rocznice). Do udziału zapraszane są osoby będące autorytetami w swoich dziedzinach (również spoza obszaru teatralnego), nadające spotkaniom interdyscyplinarny charakter.

Gazeta Teatralna:
Jest poszerzonym programem teatralnym; zawiera informacje uzupełniające problematykę spektaklu, wyjaśnia zagadnienia z obszarów niezwiązanych wprost ze sceną piórem autorytetów w swej dziedzinie (psychologów, socjologów, filozofów). Autorami są także wybitni krytycy i znawcy teatru oraz dziennikarze. Gazeta kolportowana jest bezpłatnie wśród widzów.

Warsztaty „ABC aktorstwa”:
Zajęcia przeznaczone są szczególnie dla młodych, ale nie tylko; prowadzone są, między innymi, przy okazji realizacji programu Teatr Polska. Prowadzącymi są aktorzy. Podczas warsztatów uczestnicy poznają metody pracy aktora w ogólnym zarysie; zajęcia są zindywidualizowane na tyle, na ile pozwalają warunki techniczne, liczebność grupy, jej przedział wiekowy oraz koncepcja prowadzącego.