WARSZTATY TEATRALNE

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach rozpoczyna serię WARSZTATÓW TEATRALNYCH dla dwóch grup uczestników i uczestniczek:  JUNIORÓW (licealiści, studenci i młodsi dorośli) oraz SENIORÓW (65+). Warsztaty będą się odbywać raz w tygodniu w okresie 1.10 – 15.12.2021, a ciąg dalszy zajęć również w roku 2022.

Grupę juniorów prowadzić będą aktorki naszego Teatru - Joanna Kasperek i Beata Pszeniczna oraz reżyserka Tanja Miletić Oručević. W ramach warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość spróbować swoich sił w różnorodnych ćwiczeniach i etiudach aktorskich z zakresu ruchu scenicznego, mowy, pracy z tekstem i improwizacji.

Grupę seniorów prowadzić będzie reżyserka i pedagożka teatru Tanja Miletić Oručević. Seniorzy będą mieli okazję uczestniczyć w lekkich zadaniach ruchowych, ćwiczeniach i improwizacjach oraz pracy metodą storytelling (sceniczne opowiadanie historii).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie kilku zdań o sobie oraz odpowiedzi na pytanie – „Dlaczego interesują mnie warsztaty teatralne?” na adres mailowy tanja.miletic@teatrzeromskiego.pl  do 30.9.2021.

Udział w warsztatach jest nieodpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Edukacja

Edukacja teatralna jest bardzo ważnym elementem w procesie wychowywania dzieci. W naszej ofercie znajdą Państwo wiele aktywności, w które mogą angażować się dzieci i młodzież.

Aktywności

Spektakle edukacyjne:
Ważną pozycją w repertuarze są spektakle przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych; to na ogół przedstawienia  powstałe na kanwie szkolnych lektur i klasycznej literatury dziecięcej i młodzieżowej.

Lekcje teatralne:

prowadzone są dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, mają charakter jednorazowy, opłata wyceniona dla całej grupy (10 – 50 osób) wynosi 170 zł.

Tematy lekcji do wyboru zamawiającego:

  • Jak powstaje spektakl?
  • Aktorskie ABC

Spotkania wokół premier:
Premiera studencka ma miejsce zwykle kilka dni po premierze spektaklu i jest wydarzeniem adresowanym do studentów kieleckich uczelni. Najczęstszymi bywalcami są studenci wydziału humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Po spektaklu odbywa się dyskusja młodzieży z twórcami i aktorami.

Konferencje i dyskusje organizowane są wokół zagadnień związanych z problematyką prezentowanych spektakli i ich twórców oraz innych,  istotnych zagadnień wpisujących się w życie Teatru (np. ważne rocznice). Do udziału zapraszane są osoby będące autorytetami w swoich dziedzinach (również spoza obszaru teatralnego), nadające spotkaniom interdyscyplinarny charakter.

Gazeta Teatralna:
Jest poszerzonym programem teatralnym; zawiera informacje uzupełniające problematykę spektaklu, wyjaśnia zagadnienia z obszarów niezwiązanych wprost ze sceną piórem autorytetów w swej dziedzinie (psychologów, socjologów, filozofów). Autorami są także wybitni krytycy i znawcy teatru oraz dziennikarze. Gazeta kolportowana jest bezpłatnie wśród widzów.

Warsztaty „ABC aktorstwa”:
Zajęcia przeznaczone są szczególnie dla młodych, ale nie tylko; prowadzone są, między innymi, przy okazji realizacji programu Teatr Polska. Prowadzącymi są aktorzy. Podczas warsztatów uczestnicy poznają metody pracy aktora w ogólnym zarysie; zajęcia są zindywidualizowane na tyle, na ile pozwalają warunki techniczne, liczebność grupy, jej przedział wiekowy oraz koncepcja prowadzącego.