Stefan Zeromski Theater Friends Association

                                         

Information / Management

Association Address:
ul.Sienkiewicza 32
25-507 Kielce
tel. 41/ 344-75-00

Temporary space:
ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce
(wejście od Alei Legionów)

Association Management:
Grzegorz Strzelczyk – CEO
Marek Wołoch – vice-CEO
Anna Zdanowska – Secretary
Edyta Kasprzycka – Collector

Review Committee:
Ewa Dziekan – przewodnicząca
Krystyna Piróg – członek
Marek Sochacki – członek

Bank Details:
96 1240 4416 1111 0010 6239 6230
Bank Pekao SA , Oddział w Kielcach

Statutory activities:

  • Promoting the achievements of the Kielce Theater.
  • Supporting initiatives developing theater culture.
  • Propagation of the knowledge about theater.
  • Maintaining national traditions, cultivating Polishness and developing national, civic and cultural awareness.
  • Organizing theatrical and charity events.
  • Organizing and co-organizing meetings, lectures, congresses and other forms of cooperation and communication between representatives of cultural communities.
  • Działanie z wykorzystaniem możliwości Teatru na rzecz środowisk patologicznych.
  • Activity using the capabilities of the Theater for the benefit of pathological environments.

Association's Statute

pdf

Konkurs

IX edycja Konkursu „Napisz do nas o nas”

Stowarzyszenie zaprasza do udziału w IX edycji Konkursu „Napisz do nas o nas”.

Termin nadsyłania prac do 30 listopada 2024 roku.Konkurs - pliki do pobrania

pdf
pdf
pdf

Wydawnictwa jubileuszowe aktorów kieleckiej sceny

Z okazji znaczących jubileuszy aktorów Teatru im. Stefana Żeromskiego Stowarzyszenie przygotowało albumy dokumentujące ich dorobek artystyczny. 

„Teatr w zasięgu” 2018

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru im. S. Żeromskiego oraz Teatr  przygotowali w 2018 roku projekt „Teatr w zasięgu”. Zakładał on bezpłatny dostęp (bilety i transport) do wydarzeń artystycznych kieleckiej sceny. Adresowany był do szerokiego grona odbiorców – różnych grup wiekowych i społecznych z utrudnionym dostępem do dóbr kultury. Zachętą do przyjazdu na spektakle były wcześniejsze spotkania z aktorami w ośrodkach partnerów.

Partnerami projektu byli: samorządowe i miejsko – gminne ośrodki kultury  oraz ośrodki terapeutyczne w województwie świętokrzyskim.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.