Festiwal Sztuk Między Stronami

„Między życiem a sztuką, między sztuką a życiem” – Anda Rottenberg w rozmowie z Grzegorzem Gaudenem