3. Międzynarodowy Kielecki Festiwal Teatralny

Ideą festiwalu jest tworzenie przestrzeni wielokulturowego dialogu poprzez prezentację  różnorodnych odmian współczesnego teatru i dramaturgii krajów europejskich. Festiwal, w zamierzeniu, jest platformą spotkań profesjonalistów i miłośników teatru, a przyświeca mu misja szeroko rozumianej integracji kultury europejskiej i środowiska teatralnego

Teaser 3. KMFT

Placeholder for video
Play

Magazyn Festiwalowy 2021

pdf
pdf

Dofinansowanie

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Świętokrzyskiego współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

PATRONI MEDIALNI I PARTNERZY FESTIWALU

Patroni medialni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy festiwalu:

 

EFFE

Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny posiada znak jakości EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe).