Renata Głasek - Kęska reż. Maria Wójcikowska

Cyrograf (pact) – inspired by legends of swientokrzyski region

Duration: 100 min., 1 interval

Premiere: 2004-12-04